Wanneer schakel je een scheidingsmediator in?

Scheiden: maar liefst veertig procent van de huwelijken eindigt hiermee. Er zijn natuurlijk verschillende soorten scheidingen, van weloverwogen beslissingen tot emotionele vechtscheidingen. Los van alle gevoelens en gedachten die dat met zich meebrengt, is er ook nog het financiële plaatje. De beslissing om uit elkaar te gaan wordt in de gedachten van velen vrijwel direct gekoppeld aan de torenhoge advocatenkosten. Maar niet iedere scheiding hoeft te verlopen via advocaten. Het is ook mogelijk om via een mediator tot oplossingen te komen, zoals De ScheidingsMediator.

Neutraal tussenpersoon

Een mediator zoals bij De ScheidingsMediator is geen advocaat die namens u zal proberen te pakken wat er te pakken valt. In plaats daarvan dient een scheidingsmediator als neutraal tussenpersoon die helpt in de gesprekken tussen u en uw aanstaand ex-partner. Op die manier kunnen ruzies worden voorkomen en kunnen er duidelijke afspraken worden gemaakt.

Agendapunten, maar geen beslissingen

Ook voordelig is het feit dat de mediator u en uw partner kan vertellen waarover er allemaal afspraken gemaakt zullen worden. Let op: dit gaat dus over de onderwerpen zelf, waar moet rekening mee gehouden worden, waar moet over nagedacht worden – maar de mediator zelf maakt geen van die beslissingen. Dit kan gaan over geldzaken, over het huis, of over de kinderen. Een Mediator is dus zeker aan te raden wanneer er veel van dergelijke zaken te regelen zijn, dus als u samen een hypotheek hebt, een gemeenschappelijke rekening, en een of meerdere minderjarige kinderen.

Machtsbalans

Verder is de mediator ook iemand die de machtsbalans in de gaten houdt. Een mediator is dus aan te raden wanneer u een dominante partner heeft die zonder begeleiding van buiten af over u heen zou lopen. De mediator zorgt ervoor dat er sprake is van gelijk zeggenschap en dat er wordt geluisterd naar elkaar. Het is de bedoeling dat de afspraken leiden tot fijne afspraken voor beide partijen.